InformacijaNaujienos

Pranešimas dėl reorganizavimo sąlygų parengimo

Paskelbta:2019-07-30

Informuojame, kad yra parengtos UAB „TOIRENTA” (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Kauno r. sav. Ramučių k. Silvestro Žukausko g. 13, įmonės kodas 167363515, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre) reorganizavimo sąlygos. UAB „TOIRENTA” yra reorganizuojama prijungimo būdu, ją prijungiant prie UAB „Ecoservice“ (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Gariūnų g. 71, Vilnius, įmonės kodas 123044722, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre). Po reorganizavimo UAB „TOIRENTA” kaip juridinis asmuo baigs savo veiklą, o UAB „Ecoservice“ tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo. Po reorganizavimo veiksiančios UAB „Ecoservice“ teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Gariūnų g. 71, Vilnius.

Po reorganizavimo visos UAB „TOIRENTA” teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal visus sandorius, taip pat ir turtas, pereina UAB „Ecoservice“ ir tokie sandoriai, o taip ir turtas, įtraukiami į UAB „Ecoservice“ buhalterinę apskaitą nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, jei imperatyviosios teisės normos nenumato kitaip.

Su LR Civilinio kodekso 2.96 str. 4 dalyje bei LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 dalyje išvardytais dokumentais galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., bendrovės UAB „TOIRENTA” patalpose adresu Kauno r. sav. Ramučių k. Silvestro Žukausko g. 13, reorganizavimo sąlygos skelbiamos UAB „Ecoservice“ interneto svetainėje www.ecoservice.lt ir www.toirenta.lt.

Dokumentai
Reorganizavimo sąlygų pasirašyta kopija
Pasirašyta Įstatų kopija
2016 metų UAB „Ecoservice“ metinė finansinė ataskaita ir metinis pranešimas
2017 metų UAB „Ecoservice“ metinė finansinė ataskaita ir metinis pranešimas
2018 metų UAB „Ecoservice“ metinė finansinė ataskaita ir metinis pranešimas
2018, 2017, 2016 metų UAB „Toirenta“ metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir metiniai pranešimai