Projektai

UAB „TOIRENTA“ OPTIMIZUOJA ĮMONĖS PROCESUS IR DIEGIA TRANSPORTO VERSLO VALDYMO SISTEMĄ

UAB „TOIRENTA“ siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. įgyvendina projektą „E-verslo sprendimo įdiegimas UAB „TOIRENTA“ poreikių patenkinimui“ (03.3.1-LVPA-K-806-01-0038) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas – optimizuoti įmonės vidinius ir išorinius verslo procesus, padidinant darbo našumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir apimtis, verslo plėtrą bei konkurencingumą.

Projekto metu bus įdiegta transporto verslo valdymo sistema, įsigyta kompiuterinė įranga, skirta optimizuoti įmonės paslaugų teikimo procesą. Įgyvendinus projektą ir įdiegus transporto verslo valdymo sistemą tikimasi efektyviau valdyti ir gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, padidinant darbo našumą, kas sąlygotų ir didesnį konkurencinį pranašumą ir spartesnę plėtrą rinkoje.

Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 8.722,00 eurų parama bei investuos iki 5.815,00 eurų savo įmonės nuosavų lėšų.